Resultaten enquête: strafrechtelijke reactie

Uit de enquête blijkt dat hulpverleners werkzaam in de intramurale psychiatrie relatief vaak het slachtoffer worden van geweldsincidenten gepleegd door patiënten. In dit onderzoek werden 2648 incidenten gerapporteerd. Van ruim een kwart van deze incidenten is melding gemaakt of aangifte gedaan bij de politie (704). Een beperkt aantal zaken (69) waarvan aangifte is gedaan komt, voor zover bekend bij het slachtoffer, uiteindelijk voor de strafrechter. Van 45 zaken is bij het slachtoffer bekend dat er een uitspraak is gedaan. De rechter oordeelt relatief vaak dat het delict de dader (deels) toegerekend kan worden (16 keer). Over het algemeen worden slachtoffers slecht geïnformeerd over hun zaak.

Wat gebeurde er met de gerapporteerde incidenten bij de politie?
Driekwart van de 2648 gerapporteerde incidenten in dit onderzoek werd niet gemeld aan de politie. Er zijn 704 mensen die het incident wel aan de politie hebben gerapporteerd.  In 349 gevallen is er door de politie een proces-verbaal opgemaakt. 137 keer werd er een melding van gemaakt. 167 slachtoffers weten niet hoe het incident is verwerkt. 37 keer is de aangifte niet in behandeling genomen.

Vervolg aangifte of melding
Van de helft van de aangiftes en meldingen is niet bekend wat het vervolg was. Slachtoffers werden hier niet over geïnformeerd. In 85 gevallen heeft het slachtoffer vernomen dat de zaak geseponeerd is.  Indien er, voor zover bekend bij het slachtoffer, nader onderzoek heeft plaatsgevonden, betreft het meestal het verhoor van de verdachte (119 keer). In een beperkt aantal zaken werd de verdachte psychiatrisch onderzocht (34 keer). Bekijk alle gerapporteerde vormen van nader strafrechtelijk onderzoek.

Uitspraak strafzaak
In totaal werden 69 zaken voor de rechter gebracht. Van 45 zaken is de uitspraak bekend bij het slachtoffer. De rechter legt zowel straffen (zoals een gevangenisstraf of een taakstraf) als strafrechtelijke behandelmaatregelen (zoals TBS of art. 37 Sr.*) op. Relatief vaak werd een straf opgelegd; dit impliceert dat de rechter de dader het delict (deels) toerekent.

Van incident tot uitspraak
In totaal rapporteerden 1534 respondenten slachtoffer te zijn geworden van 2648 incidenten. Van ruim een kwart van deze incidenten (704)  werd aangifte gedaan of melding gemaakt bij de politie. Voor zover de slachtoffers zijn geïnformeerd, werden er uiteindelijk 69 zaken voor de rechter gebracht. Van 45 strafzaken is de uitspraak bij het slachtoffer bekend.

*Artikel 37 Sr. betreft de  strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van 1 jaar.


Bekijk meer informatie met betrekking tot de strafrechtelijke reactie (factsheet 3)

Bekijk de resultaten betreffende de omvang, aard en gevolgen van geweldsincidenten 
Bekijk de redenen waarom slachtoffers van geweld in de psychiatrie wel of geen aangifte doen