Resultaten enquête: Aard, omvang en strafrechtelijke gevolgen

In de maanden juni, juli en augustus 2011 zijn hulpverleners in de intramurale psychiatrie gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Hierin werd gevraagd naar hun ervaringen met (de dreiging van) fysiek geweld op de werkvloer in de afgelopen vijf jaar. Aan slachtoffers is gevraagd of zij aangifte hebben gedaan en wat bij die beslissing de overwegingen waren. Daarna is gekeken wat de strafrechtelijke reactie was na een aangifte of melding bij de politie. De resultaten zijn via onderstaande links beschikbaar.