Resultaten

Resultaten Aard, omvang en strafrechtelijke gevolgen

Het onderzoek naar de omvang, aard en strafrechtelijke gevolgen maakt deel uit van een breder onderzoeksproject naar geweld in de psychiatrie. Dit project heeft reeds geresulteerd in publicaties in verschillende vakbladen en presentaties op symposia en congressen.

Resultaten enquête : Aard, omvang en strafrechtelijke gevolgen