Het onderzoeksteam

Joke HarteJoke Harte
Mw. dr. J.M. (Joke) Harte studeerde psychologie en onderzoeksmethodologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1995 aan dezelfde universiteit. Vervolgens is zij ruim tien jaar werkzaam geweest als onderzoeker in verschillende forensisch psychiatrische klinieken. Over haar onderzoek, dat voornamelijk empirisch onderzoek betrof in het grensgebied van de psychiatrie en het strafrecht, zijn vele publicaties verschenen. Thans is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Amsterdam.  Mirjam van LeeuwenMirjam van Leeuwen
Mw. drs. M.E. (Mirjam) van Leeuwen rondde haar opleiding HBO-verpleegkunde af in 2003 en studeerde in 2008 af in de Algemene Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting verplegingswetenschap. Haar afstudeerscriptie ging over vroege voortekenen van risicogedrag in de forensische psychiatrie. Na ruim twaalf jaar gewerkt te hebben als senior verpleegkundige in de forensische psychiatrie, maakte Mirjam de overstap naar het onderwijs. Momenteel is zij werkzaam als docent verpleegkunde bij Hogeschool Inholland te Amsterdam, waar zij vooral les geeft in de vakken GGZ verpleegkunde, communicatie, ethiek en onderzoekend vermogen. Daarnaast werkt zij als flex-verpleegkundige bij GGZ-instelling Arkin.

 


Ingrid van Houwelingen 
       foto ingrid nieuw
Mw. I. (Ingrid) van Houwelingen, MSc. studeerde in 2015 af in de Criminologie, afstudeerrichting Interventiecriminologie. Daarvoor heeft zij de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Ze is betrokken geweest bij verschillende kwalitatieve empirische onderzoeken, waarvoor ze diepte-interviews heeft gehouden met zeer uiteenlopende respondenten.