Huidig onderzoek

Geweld in de psychiatrie      
Werknemers in de psychiatrie komen regelmatig in aanraking met geweld. De huidige maatschappelijke trend is om geweld tegen hulpverleners zwaarder te bestraffen. Maar na een geweldsincident tegen een hulpverlener in de psychiatrie wordt vrijwel niet tot vervolging over gegaan. Een strafrechtelijke reactie op elk incident is niet haalbaar en ook niet wenselijk. Maar ondanks verschillende beleidsprogramma’s van de overheid is nog steeds onduidelijk wanneer het zin heeft om aangifte te doen en in welke gevallen het Openbaar Ministerie zou kunnen vervolgen. De Vrije Universiteit doet samen met verschillende partijen uit het veld onderzoek naar deze vragen.

Aangifte en vervolging
Een eventuele strafrechtelijke reactie begint met de aangifte van het incident bij de politie. In de meeste gevallen doen de hulpverleners in de psychiatrie die slachtoffer zijn geworden geen aangifte. Van de aangiftes die wel worden gedaan bij de politie, wordt uiteindelijk een zeer beperkt deel voorgelegd aan de strafrechter. Het is onduidelijk hoe deze selectie plaatsvindt.

Huidig onderzoek
In het huidige onderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van slachtoffers, overige betrokkenen vanuit de GGZ-instelling en de politie met het doen en opnemen van aangifte en de verdere afhandeling van gewelddadige incidenten. Deze praktijkervaringen worden afgezet tegen het beleid met betrekking tot geweld tegen hulpverleners. Met deze kennis kunnen knelpunten in de afdoening aangepakt worden en kunnen slachtoffers beter geïnformeerd en begeleid worden. Een eenduidige en consequente reactie op geweld binnen de hele GGZ zal bovendien kunnen bijdragen aan een afname van het aantal geweldsincidenten.

Voor dit onderzoek is subsidie verkregen vanuit het Programma Politie & Wetenschap. Het onderzoek is gestart op 15 maart 2016. De afronding is gepland in januari 2017.

Klankbordgroep
Deskundigen werkzaam in verschillende disciplines steunen het onderzoek en geven advies.

P. (Paula) Torn (Beleidsadviseur GGZ Nationale Politie)

E. (Lies) Oude-Nijhuis (Strategisch beleidsadviseur, Staf Korpsleiding Nationale Politie)

Mr. B. (Bernice) de Ruijter (Officier van Justitie, parket Rotterdam)

Mr. G. (Gemmie) Janssen (Gezondheidsrechtjurist, Antes)

Mr. A. (Annebeth) Dermer (Beleidsadviseur arbeidsomstandigheden GGZ Nederland)

Prof. dr. J.W. (Ko) Hummelen (Bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Psychiater en Hoofd behandelzaken FPA de Boog, GGNet)

Prof. mr. L. (Lonneke) Stevens (Hoogleraar straf(proces)recht Vrije Universiteit)