Werknemers in de psychiatrie worden regelmatig geconfronteerd met agressiviteit en geweld. Wanneer heeft het zin daar aangifte van te doen? En in welke gevallen zou het Openbaar Ministerie kunnen vervolgen?

In eerder onderzoek zijn de ervaringen van hulpverleners in de psychiatrie met geweld en de strafrechtelijke gevolgen daarvan in beeld gebracht. De resultaten zijn te vinden onder Aard, omvang en gevolgen.

Het nu lopende onderzoek richt zich op de aangifte bij de politie van gewelddadige incidenten in de psychiatrie en de eventuele strafrechtelijke gevolgen. Beleid, praktijkervaringen, knelpunten maar ook best practices worden bijeengebracht. Zie verder onder Huidig onderzoek

 

Facebook button