Output

Het onderzoeksproject Geweld in de psychiatrie heeft reeds geresulteerd in publicaties, presentaties en berichtgeving in de media.

Publicaties

 • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2015). Violence against mental health care professionals: prevalence, nature and consequences. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. DOI: 10.1080/14789949.2015.1012533.
 • Harte, J.M. & Van Leeuwen, M.E. (2015). Judicial reactions on violence in clinical psychiatry. Eds P. Callaghan, N. Oud, J.H. Bjorngaard, H. Nijman, T. Palmstierna & J. Duxbury. Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p278-281). Dwingeloo: Kavanah.
 • Harte, J.M., Ruijter, B.C.H. de, Hummelen, J.W., Haas, G.J., Kuijck, Y.A.J.M. van, & Lemke, C.P.F. (2014). Naar een gezamenlijke aanpak van geweld tegen werknemers in de GGZ. Nederlands juristenblad, afl 23, 1561-1565.
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Theuws. R. (2013). Agressie en geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; Aard, omvang en strafrechtelijke reactie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(5), 325-335.
 • Harte, J.M. & Leeuwen, van M.E. (2013). Reporting violence in psychiatry to the police or not; research on the decisive factors. In I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (Eds), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p. 112-115). Dwingeloo: Kavanah.
 • Leeuwen, van M.E. & Harte, J.M. (2013). Violence on the ward: Characteristics of mental health professionals who have an increased risk of becoming victim of inpatient violence. In I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (Eds), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p. 185-189). Dwingeloo: Kavanah.
 • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2012). Violent incidents in psychiatry: prevalence, nature and criminal prosecution. In: P. Dahlqvist Jonsson, I. Skarsater, R. Brodd (Eds), Horatio:Proceedings of the 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, supplement.
 • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2012). Reasons of victimized care workers (not) to report incidents to the police. In: P. Dahlqvist Jonsson, I. Skarsater, R. Brodd (Eds), Horatio: Proceedings of the 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, supplement.
 • Harte, J.M., Theuws, R. & Leeuwen, M.E. van (2011). Geweld in de psychiatrie; Wel of geen aangifte doen? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 10, 734-745.
 • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2011) Violence against careworkers in psychiatry; Is prosecution justified? International Journal of Law and Psychiatry, 34, 317-323.
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E., van & Theuws, R. (2011). Prevalence, nature and criminal prosecution of aggressive incidents in psychiatry. In I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (eds), Proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p. 80-83). Dwingeloo: Kavanah.
 • Harte, J.M., Theuws, R. & Leeuwen, M.E. van (2011). Reasons (not) to report a violent incident in psychiatry to the police. In I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (eds), Proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p. 84-87). Dwingeloo: Kavanah.
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Nederpelt, G. van (2010). Geweld tegen hulpverleners in de Psychiatrie. Strafrechtelijke reactie of niet? Nederlands Juristenblad, 19, 1229-1233.
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Nederpelt, G. van (2009). The advisability of prosecuting psychiatric patients for violent acts against staff. In I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (eds), Proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (p.78-81). Dwingeloo: Kavanah.

Presentaties

 • Harte, J.M. (2016, 9 juni). Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; redenen om wel of geen aangifte te doen. Pecha Kucha presentatie op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Leiden
 • Harte, J.M. & Van Leeuwen, M.E. (2015, 24 oktober). Judicial reactions on violence in clinical psychiatry. Presentation on the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Copenhagen (Denemarken).
 • Harte J.M. & Leeuwen, M.E. van (2014, 7 oktober). Violent against mental health care workers; Judicial reaction or not? 2th conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH), Amsterdam.
 • Harte, J.M. & Leeuwen, M.E. van (2014, 7 mei). Violence in psychiatry; Research outline. Presentatie voor de European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG), Liverpool (Verenigd Koninkrijk).
 • Harte, J.M. & Leeuwen, M.E. van (2013, 24 oktober). Reporting violence in psychiatry to the police or not; research on the decisive factors. 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (ECVCP), Gent (België).
 • Leeuwen, M. E. van & Harte, J.M. (2013, 25 oktober). Violence on the ward: Characteristics of mental health professionals who have an increased risk of becoming victim of inpatient violence. 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (ECVCP), Gent (België).
 • Harte J.M. & Leeuwen, M.E. van (2013, 19 juli). Violent incidents against care workers in psychiatry; Judicial reaction or not? 32th Congress of the International Academy of Law and Mental Health (IALMH), Amsterdam.
 • Leeuwen, M.E. van & Harte J.M. (2012, 22 september). Reasons of victimized care workers (not) to report incidents to the police. 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Stockholm (Zweden).
 • Leeuwen, M.E. van & Harte J.M. (2012, 22 september). Violent incidents in psychiatry: prevalence, nature and criminal prosecution. 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Stockholm (Zweden).
 • Harte, J.M., & Leeuwen, M.E. van (2012, 15 juni). Geweld tegen werknemers in de psychiatrie; Aard, omvang en strafrechtelijke reacties. Presentatie op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Leiden.
 • Theuws, R., Harte, J.M. & Leeuwen, M.E. van (2012, 3 april). Strafrechtelijke reacties op geweld tegen werknemers in de psychiatrie. 40ste Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Maastricht.
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Theuws, R. (2012, 4 april). Geweld tegen werknemers in de psychiatrie; Omvang, aard en (strafrechtelijke) gevolgen. 40ste Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Maastricht.
 • Leeuwen, M.E. van, Harte, J.M. & Theuws, R. (2012, 4 april). Wel of geen aangifte doen van geweld in de psychiatrie? 40ste Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Maastricht.
 • Leeuwen, van, Harte & Theuws. (2011, 21 oktober). Reasons (not) to report a violent incident in psychiatry to the police. 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (ECVCP), Praag (Tsjechië).
 • Harte, Leeuwen, van & Theuws. (2011, 21 oktober). Prevalence, nature and criminal prosecution of aggressive incidents in psychiatry. 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (ECVCP), Praag (Tsjechië).
 • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2011, 30 juni). Influential factors in the decision to report, prosecute and convict psychiatric inpatients who assault staff. International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMH), Barcelona (Spanje).
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Nederpelt, G. van (2009, 16 oktober). The advisability of prosecuting psychiatric patients for violent acts against staff, Paperpresentatie op het 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (ECVCP), Stockholm (Zweden).
 • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Nederpelt, G.van (2009, 18 juni). Aangifte en vervolging van geweldsdelicten in de psychiatrie, Paperpresentatie op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Leiden.
         

Media

 • Podcast-interview met Joke Harte gepubliceerd op de sie van het Tijdschrift voor Psychiatrie (mei 2013)
 • Rondetafeldiscussie met Joke Harte: Geweld in de psychiatrie; Rakkers en stakkers. Opportuun 4 (april 2013)
 • Interview met Joke Harte door Jorn Hövels: Weinig aangifte en vervolging van geweldsdelicten in de psychiatrie. De Psychiater 19(4), april 2012.
 • Interview met Mirjam van Leeuwen en Joke Harte door Peter Passenier: Wat gebeurt er met mijn aangifte? Veiligheid (juli/augustus 2012)
 • Diverse radio-interviews met Joke Harte, waaronder: Geweld in de psychiatrie: OM doet te weinig met hulpverleners die aangifte van geweld doen. KRO Goedemorgen Nederland (2012, maart 8).
 • Over het project zijn artikelen verschenen in diverse dagbladen zoals “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie leidt zelden tot een strafzaak” en “Slaan, schoppen, bijten en spugen in de kliniek”, Volkskrant 6 maart 2012.
 • Opinie Mirjam van Leeuwen en Joke Harte: Wie stigmatiseert er nu eigenlijk? PSY tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving (juli/augustus 2012).
 • De dataverzameling werd in diverse vakbladen voor werknemers in de psychiatrie aangekondigd, zoals “Agressie tegen hulpverleners in de psychiatrie in kaart gebracht” PSY tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving (juni 2011).

 
Overig

 • Op 7 november 2012 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep Gezamenlijke Aanpak Geweld in de Psychiatrie. Deze werkgroep (onder voorzitterschap van dhr. G.J. de Haas, senior advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden) heeft een notitie uitgebracht: Een gezamenlijke visie van politie, Openbaar Ministerie en GGz. Op 17 juni 2013 is deze notitie besproken met de voorzitter van GGz Nederland (mw. M. Barth) en vertegenwoordigers van het college PG's, politie en DJI. Op 13 mei 2014 vond overleg plaats tussen een delegatie van de werkgroep en de nieuwe voorzitter van GGz Nederland (mw. J. Geel).
 • In maart 2012 zijn naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek schriftelijke vragen gesteld door de Kamerleden Bruins Slot en Joldersma (CDA) aan de minister van VWS en door het Kamerlid Srauss (VVD) aan de staatssecretaris van V&J en aan de minister van VWS. Over de vragen en het Actieplan Veilig werken in de Zorg van de Minister van VWS (mede namens de minister van BZK en V&J), is contact geweest met diverse Kamerleden en beleidsmedewerkers.
 • Het onderzoek Geweld in de psychiatrie is onderwerp in het bronnenboekje en de examenvragen van het HAVO eindexamen Maatschappijwetenschappen 2013.